Zapoznaj się z atrakcyjną ofertą jaką nasz Bank kieruje dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.
Poznaj warunki atrakcyjnej oferty na produkty i usługi finansowe dla osób prowadzących gospodarstwa rolne i działalność rolniczą.
Dla przedsiębiorców przygotowaliśmy specjalne warunki ofert na produkty i usługi finansowe. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.

Promocja kredytu gotówkowego

PROMOCYJNY KREDYT GOTÓWKOWY

Przeznaczony na własne potrzeby konsumpcyjne.

KTO MOŻE WZIĄĆ KREDYT?

Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, o ile posiadają zdolność do czynności prawnych, zwanych dalej Uczestnikami. Kwota kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej wnioskodawcy.

Maksymalny okres kredytowania 5 lat.

Zabezpieczenie kredytu ustalane indywidualnie.

Promocja obowiązuje od 1 lutego 2019r. do 30 czerwca 2019r. włącznie i polega na obniżeniu oprocentowania kredytu oraz obniżeniu prowizji przygotowawczej za udzielenie kredytu.

OPROCENTOWANIE KREDYTU: WIBOR 12M+4,63 p.p. tj. 6,50% w stosunku rocznym.

WIBOR 12M liczony jest jako średnia arytmetyczna kwotowań w IV kwartale kalendarzowym roku poprzedzającego rok naliczania odsetek. Marża banku w wysokosci 4,63 p.p.

PROWIZJA PRZYGOTOWAWCZA za udzielenie kredytu w wysokosci 3,0 % nie mniej niz 20,00zł.

Warunki udziału w promocji okresla "Regulamin Promocji kredytu gotówkowego w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie".

PRZYKŁAD REPREZENTATYWNY DLA KREDYTU GOTÓWKOWEGO

1. Oprocentowanie kredytu zmienne w wysokości 6,50 %.

2. Całkowity koszt kredytu wynosi 1058,02 zł, w którego skład wchodzą:

a) prowizja za udzielenie kredytu 255,00zł

b) odsetki od kredytu 803,02 zł,

c) koszty usług dodatkowych 0,00 zł, w których skład wchodzą: koszty ubezpieczenia kredytobiorcy 0,00zł oraz koszty otwarcia i prowadzenia ROR kredytobiorcy 0,00 zł,

d) pozostałe koszty zabezpieczenia kredytu 0,00zł,

3. całkowita kwota kredytu 8 500,00zł

4. Rzeczywista Roczna stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 9,11 %,

5. Okres obowiązywania umowy kredytowej 34 miesiące,

6. Całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 9 558,02 zł,

7. 24 miesięczne raty malejące, najwyższa rata w wysokości 295,50 zł.

Kalkulację sporzadzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikajacych z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

Powyższa kalkulacja została sporzadzona na dzień 01.02.2019r.

 

Jakość Roku 2018 dla pakietu "Wiele za niewiele" Banków Spółdzielczych SGB

Czytaj więcej...

Jakość Roku 2018 dla pakietu „Wiele za niewiele” Banków Spółdzielczych SGB

Kapituła konkursu „Jakość Roku 2018” zdecydowała o nadaniu produktom i usługom Spółdzielczej Grupy Bankowej najwyższego wyróżnienia i tym samym certyfikatu „Jakość Roku 2018”. Na wyróżnienie zasłużył oferowany przez Banki Spółdzielcze SGB oraz SGB-Bank S.A. pakiet dla firm „Wiele za niewiele”.

Istotą wdrożenia nagrodzonego programu było przygotowanie dedykowanej oferty dla właścicieli małych i średnich firm - aktywniejsze włączenie Banków Spółdzielczych SGB w działalność w sektorze MŚP i upowszechnianie obrotu bezgotówkowego w Polsce.

„Wiele za niewiele” to nowoczesny pakiet dla firm, w którym klient za 10 zł miesięcznie może otrzymać:

  • rachunek firmowy - otwarcie i prowadzenie,
  • kartę płatniczą Mastercard,
  • aplikację mobilną Portfel SGB,
  • Voucher AXA - pomoc w razie awarii ogumienia, braku paliwa lub wypadku,
  • terminal płatniczy w ramach Programu Polska Bezgotówkowa,
  • oraz kartę paliwową FLOTEX – za dodatkowe 1 zł miesięcznie.

Pakiet „Wiele za niewiele” został wdrożony w Bankach Spółdzielczych SGB w sierpniu 2018 roku. Jest to pierwszy tego typu pakiet produktów skierowanych do firm. Pakiet oferuje przedsiębiorcom dodatkowe produkty i usługi do tej pory nieoferowane przez Banki Spółdzielcze SGB. Klienci otrzymują wsparcie w obszarach: bankowości, realizacji usług płatniczych i usług ubezpieczeniowych dla swoich firm.

European Quality Certificate to największa w Polsce inicjatywa promująca przedsiębiorstwa, organizacje i jednostki naukowo-badawcze, dla których wysoka jakość produktów, usług czy innowacyjnych i ekologicznych rozwiązań stanowi priorytet, a także wyznacza ścieżkę dalszego rozwoju.

Realizowany od ponad 12 lat projekt Fundacji EUROPEAN QUALITY CERTIFICATE® to prestiżowe godło przyznawane przedsiębiorstwom, instytucjom i jednostkom naukowo-badawczym, które odznaczają się wysoką jakością. Godło jest prawnie chronione – Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej zarejestrował je jako znak towarowy.

Fundacja Qualitas przyznająca certyfikat „Jakość roku 2018” – Europejskie Centrum Promocji Dobrych Praktyk Biznesowych od początku swojego istnienia za cel stawia sobie wspieranie i promowanie idei jakości oraz dobrych praktyk w biznesie.

20 - lecie SKO w Publicznej Szkole Podstawowej Naramicach

W dniu 07.12.2018 roku o godzinie 17.00 w Sali OSP w Wiktorowie odbyły się obchody 20-Lecia Szkolnej Kasy Oszczędnościowej działającej w Publicznej Szkole Podstawowej w Naramicach. Organizatorem uroczystości był opiekun SKO Pani Sylwia Fertała. W obchodach 20- lecia uczestniczył Pan Prezes Marian Fita wraz z pracownikami Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie Oddział w Lututowie, oraz Oddział w Wieluniu. Pan Prezes Marian Fita wręczył dyplomy i nagrody dzieciom najsystematyczniej oszczędzającym. Na ręce dotychczasowego opiekuna SKO Pani Anny Dubiło Pan Prezes wręczył kwiaty w ramach podziękowania za dotychczasową współpracę.

 

Galeria

Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej...

 

Bankomaty bezprowizyjne

Skorzystaj z bezprowizyjnych bankomatów SGB  w całej Polsce.

Wyszukaj na mapie lokalizację bankomatów w Twojej okolicy.


Przekazy zagraniczne

Otrzymywanie przekazów z zagranicy odbywa się dzięki podaniu w treści zlecenia:
BIC/SWIFT GBWCPLPP oraz numeru Państwa rachunku w systemie IBAN. Przed numerem rachunku dodajemy dwie litery: PL

Kontakt

Centrala banku
Rejonowy Bank Spółdzielczy
w Lututowie,  98-360 Lututów,
ul.Klonowska 2
tel. 43 871 40 23,
tel. 43 871 49 90
godz. otwarcia: pn.-pt. 7.45-16.00

email: rbslututow@pro.onet.pl