Zapoznaj się z atrakcyjną ofertą jaką nasz Bank kieruje dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.
Poznaj warunki atrakcyjnej oferty na produkty i usługi finansowe dla osób prowadzących gospodarstwa rolne i działalność rolniczą.
Dla przedsiębiorców przygotowaliśmy specjalne warunki ofert na produkty i usługi finansowe. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.

W piątek 14 lipca, obchodzono Jubileusz 110 lat powstania Rejonowego Banku Spółdzielczego
w Lututowie. Uroczystość zgromadziła liczne grono gości – parlamentarzystów, samorządowców, przedstawicieli banków i organizacji bankowych, zaprzyjaźnionych instytucji, klientów oraz bankowców. Jubileusz połączony był z lokalnym Świętem Spółdzielczości Bankowej obchodzonym we wszystkich placówkach Banku.

Uroczystość rozpoczęła się w siedzibie Banku w Lututowie. Wszystkich przybyłych gości powitał członek Zarządu Tomasz Klimecki. Chwilę później głos zabrał przewodniczący Rady Nadzorczej Jerzy Łuszczek, który przedstawił krótką historię bankowości spółdzielczej w Lututowie na przestrzeni
110 lat.
Następnie odsłonięto pamiątkową tablicę poświęconą założycielom, członkom, pracownikom
i klientom. Odsłonięcia tablicy dokonali Prezes Zarządu Marian Fita oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Jerzy Łuszczek.
Poświęcenia tablicy pamiątkowej dokonali Proboszcz Parafii p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Lututowie Ks. Kanonik Waldemar Gruszka oraz Proboszcz Parafii
w Mikstacie Ks. Kanonik Krzysztof Ordziniak.
Wypuszczono również w powietrze dokładnie
110 zielonych balonów. Po czym zaproszeni goście przemieścili się do sali konferencyjnej Banku, gdzie mogli zobaczyć wystawę historyczną Banku. Dalsza część uroczystości odbyła się w sali bankietowej w Hipolitach, gdzie całą galę poprowadziła Alina Frejusz.

Działaniu Banku towarzyszy przez lata aktywność i poświęcenie wielu pokoleń spółdzielców. Nie wszyscy z nich doczekali należnych im wyrazów uznania, uczczono ich więc minutą ciszy.

Następnie wszyscy uczestnicy mieli możliwość obejrzenia prezentacji multimedialnej, przedstawiającej dzieje bankowości spółdzielczej w Lututowie, po czym głos zabrał Prezes Zarządu Marian Fita witając przybyłych gości, a wśród nich: Posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba, Posła na Sejm VIII kadencji Piotra Pola, Donatę Nowak asystent Poseł Andżeliki Możdżanowskiej, wicemarszałka województwa łódzkiego Jolantę Ziębę – Gzik, wicemarszałka województwa wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego, Andrzeja Chowisa radnego Sejmiku Województwa Łódzkiego, sekretarz Starostwa Powiatowego w Wieluniu oraz Prezesa Zarządu Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego, prezesa Krajowej Rady Spółdzielczej w Warszawie Mieczysława Grodzkiego, prezes Krajowego Związku Banków Spółdzielczych w Warszawie Krystynę Majerczyk - Żabówkę, prezesa Związku Banków Polskich w Warszawie Krzysztofa Pietraszkiewicza, wiceprezes Zarządu SGB-Banku SA w Poznaniu Karolinę Jankowiak, wiceprezes Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB w Poznaniu Ewę Kamińską, prezes Związku Rewizyjnego BS w Poznaniu Przemysława Gabrusewicza; samorządowców, którzy swoją obecnością udowodnili trwałe związki samorządów z lokalną instytucją finansową - starostów powiatów: wieruszowskiego Andrzeja Szymanka, wieluńskiego Wicestarostę Marka Kielera, prezydenta Miasta Sieradza Pawła Osiewałę; panie i panów burmistrzów miast i gmin: Złoczewa Jadwigę Sobańską, Wielunia Pawła Okrasę, Wieruszowa Rafała Przybyła, Mikstatu Henryka Zielińskiego, Grabowa n/Prosną sekretarz Barbarę Wyrwas: wójtów gmin: Czajkowa Henryka Plichtę, Galewic Mariana Wojcieszaka, Klonowej Dariusza Perdka, Kraszewic Pawła Koprowskiego, Pątnowa Jacka Olczyka, Ostrówka Ryszarda Turka, Lututowa Marka Pikułę, sekretarz gminy Brąszewice Agnieszkę Drzyzgę, sekretarz gminy Czastary Bożenę Bak; czcigodnych kapłanów: ks. kanonika Krzysztofa Ordziniaka, proboszcza parafii p.w. Św. Trójcy w Mikstacie, ks. kanonika Waldemara Gruszkę, proboszcza parafii p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Lututowie; prezesa zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Concordia w Poznaniu Jacka Smolarka, Przemysława Balewskiego prezesa Zakładu Usług Informatycznych Novum w Łomży, Jacka Furgę prezesa Centrum Prawa Bankowego i Informacji w Warszawie, Magdalenę Operacz dyrektor Bankowego Ośrodka Doradztwa i Edukacji w Poznaniu, Pawła Kowalczyka przedstawiciela Biura Informacji Kredytowej
w Warszawie, Grzegorza Jegier – dyrektora Loży Łódzkiej Business Centre Club, Andrzeja Polaka zastępcę prezesa zarządu Spółdzielni Dostawców Mleka w Wieluniu, a także Prezesów spółdzielni
z Wielunia i Lututowa; liczne grono prezesów zaprzyjaźnionych banków spółdzielczych; dyrektorów placówek oświatowych, służby zdrowia, przedstawicieli kultury i mediów, prezesów ochotniczych straży pożarnych, klientów Banku, delegatów na Zebranie Przedstawicieli, Radę Nadzorczą Banku oraz kierownictwo Banku.

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie za wkład w rozwój regionu, wspieranie lokalnej działalności społecznej i kulturalnej uhonorowany został statuetką „Złoty Laur Spółdzielczości”. Statuetkę odebrali Marian Fita Prezes Zarządu Banku oraz Jerzy Łuszczek Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku. Statuetkę wręczył prezes Krajowej Rady Spółdzielczej w Warszawie Mieczysław Grodzki.

           

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie, na wniosek Fundacji Na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego z rekomendacją Powiatu Wieluńskiego, otrzymał honorowy tytuł „Zasłużony dla województwa łódzkiego”. Z rąk Jolanty Zięby - Gzik, wicemarszałek Województwa Łódzkiego
i Andrzeja Chowisa, radnego Sejmiku Województwa Łódzkiego
odebrał ją prezes Zarządu Marian Fita. Piątkowe spotkanie stało się też okazją do wręczenia medali i odznaczeń: Odznaka Honorowa „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego” – decyzją władz Krajowej Rady Spółdzielczej
w Warszawie; Odznaka Honorowa „Srebrny Krzyż Zasługi im. Ks. Piotra Wawrzyniaka” - decyzją kapituły Odznaczeń Krajowego Związku Banków Spółdzielczychw Warszawie; „Złota Honorowa Odznaka im. Franciszka Stefczyka” - za Zasługi dla Spółdzielczości Bankowej - decyzją kapituły Odznaczeń Krajowego Związku Banków Spółdzielczych w Warszawie; „Srebrna Honorowa Odznaka im. Franciszka Stefczyka” - decyzją kapituły Odznaczeń Krajowego Związku Banków Spółdzielczych w Warszawie. Kapituła odznaczeń Spółdzielczej Grupy Bankowej przyznała: „Platynową Odznakę Spółdzielczej Grupy Bankowej”, „Złotą Odznakę Spółdzielczej Grupy Bankowej” oraz „Srebrną Odznakę Spółdzielczej Grupy Bankowej”.

Jubileusz był okazją aby podziękować im za współpracę, pomoc, a najogólniej mówiąc za partnerstwo następującym instytucjom: Krajowy Związek Banków Spółdzielczy w Warszawie, SGB-Bank SA
w Poznaniu, SGB-Bank SA Oddział w Sieradzu, Spółdzielczy System Ochrony SGB w Poznaniu, Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych w Poznaniu, Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji
w Poznaniu. Następnie Zarząd i Rada Nadzorcza Banku przekazała podziękowania obsługiwanym samorządom za bardzo dobrą współpracę i wspieranie Banku w jego działalności. Są to: Starostwo Powiatowe w Wieluniu, Starostwo Powiatowe w Wieruszowie, Miasto i Gmina Grabów n/Prosną, Miasto i Gmina Złoczew, Gmina Brąszewice, Gmina Czajków, Gmina Czastary, Gmina Galewice, Gmina Klonowa, Gmina Kraszewice, Gmina Lututów, Gmina Ostrówek, Gmina Sokolniki, Gmina Pątnów. Dla Banku ważny jest każdy Klient. Ale jeżeli taki Klient wiąże się z Bankiem na dłużej to jest on dla Banku cennym Partnerem w biznesie. Takie długie relacje między Bankiem, a Klientem świadczą o tym, że oboje są dobrzy i godni zaufania. Zarząd i Rada Nadzorcza Banku postanowiły uhonorować Klientów Banku statuetką „Partner Godny Zaufania”. Część oficjalną uroczystości zakończyły życzenia składane przez zaproszonych gości.

Podczas Jubileuszu nie zabrakło także akcentów artystycznych. Wystąpił kwartet smyczkowy „Folusz” z wokalistką, który zaprezentował popularne arie operowe i operetkowe. Następnie zabawiał gości Kabaret „EWG” z Doruchowa. W dalszej części uroczystości wystąpiła Kapela „Złoczewianie”, która
w tym roku obchodziła jubileusz 25-lecia działalności. Niezwykłą niespodzianką był występ pary tanecznej Magdaleny i Mateusza Mocków, którzy posiadają najwyższą klasę taneczną w naszym kraju, krajową klasę mistrzowską, aktualni V-ce Mistrzowie okręgu wielkopolskiego.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim Państwu za obecność na uroczystości obchodów Jubileuszu 110 rocznicy działalności Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie. Było nam miło gościć Państwa, wspólnie świętując tak doniosłe dla nas bankowców wydarzenie. Jesteśmy wdzięczni za życzenia, kwiaty, upominki oraz miłe słowa kierowane pod adresem naszego Banku.

                                                                                                                

                                                                                                                      Zarząd RBS w Lututowie    

 

Film o historii Rejonowego Banku Spółdzielczego   https://www.youtube.com/watch?v=xznn68jJ8pg

Galeria

IMG 0012

IMG 0026

 

IMG 0023

IMG 0027

IMG 0059

IMG 0085

IMG 0090

IMG 0133

IMG 0136

IMG 0157

IMG 0164

IMG 0165

IMG 0179

IMG 0193

IMG 0225

IMG 0851a

IMG 0923

IMG 0932

IMG 0935

IMG 0960

IMG 1097

IMG 1113

 

Bankomaty bezprowizyjne

Skorzystaj z bezprowizyjnych bankomatów SGB  w całej Polsce.

Wyszukaj na mapie lokalizację bankomatów w Twojej okolicy.


Przekazy zagraniczne

Otrzymywanie przekazów z zagranicy odbywa się dzięki podaniu w treści zlecenia:
BIC/SWIFT GBWCPLPP oraz numeru Państwa rachunku w systemie IBAN. Przed numerem rachunku dodajemy dwie litery: PL

Kontakt

Centrala banku
Rejonowy Bank Spółdzielczy
w Lututowie,  98-360 Lututów,
ul.Klonowska 2
tel. 43 871 40 23,
tel. 43 871 49 90
godz. otwarcia: pn.-pt. 7.45-16.00

email: rbslututow@pro.onet.pl