Zapoznaj się z atrakcyjną ofertą jaką nasz Bank kieruje dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.
Poznaj warunki atrakcyjnej oferty na produkty i usługi finansowe dla osób prowadzących gospodarstwa rolne i działalność rolniczą.
Dla przedsiębiorców przygotowaliśmy specjalne warunki ofert na produkty i usługi finansowe. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.

Ubezpieczenie upraw rolnych

Ubezpieczenie upraw rolnych

Informujemy,  że  19  marca  2018  r.  Concordia Polska TUW otwiera  wiosenny  sezon  sprzedaży  Ubezpieczeń  Upraw Rolnych. 

Ubezpieczenie upraw rolnych to ubezpieczenie majątkowe, które zobowiązuje Rolników pobierających dopłaty bezpośrednie do ubezpieczenia przynajmniej 50% powierzchni swoich upraw do 30 czerwca każdego roku. Dodatkowo do 65% składki opłaci budżet Państwa. Pamiętaj o swoim obowiązku i ubezpiecz uprawy.

Twoje uprawy chroni Concordia Polska TUW wraz z Vereinigte Hagelversicherung VVaG – działając w ramach koasekuracji. Partner Concordii jest jednym z liderów europejskiego rynku ubezpieczeń produkcji roślinnej.

W celu zawarcia umowy Ubezpieczenia Upraw Rolnych serdecznie zapraszamy do placówek Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie.

Kredyt gotówkowy internetowy

Kredyt gotówkowy internetowy przeznaczony jest dla osób fizycznych - konsumentów posiadajacych w Banku rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy wraz z Internet Bankingiem.

Warunki otrzymania:

1) klient przekazuje na ROR comiesięczne dochody z tytułu zatrudnienia, emerytury lub renty,

2) klient posiada Internet Banking,

3) klient posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

4) klient posiada zdolność kredytową

Minimalna kwota kredytu to 500,00 zł a maksymalna 5 000,00 zł. Maksymalny okres kredytowania to 24 miesiące.

Formy zabezpieczenia kredytu:

- weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową, zabezpieczenie to ma charakter obligatoryjny,

- pełnomocnictwo do pobierania środków z rachunku bankowego.

Oprocentowanie kredytu stałe.

Aby złożyć przez internet zapytanie o kredyt internetowy zaloguj się na swoje konto w bankowosci elektronicznej. W menu z lewej strony znajdź zakładkę „Wnioski”, a następnie wybierz „ Kredyt IB”. Wypełnij prosty wniosek internetowy i czekaj na kontakt naszego pracownika, który przekaże wszelkie niezbędne informacje, oraz ustali termin podpisania umowy w placówce Banku. Gotówką możesz cieszyć się nawet w ciągu jednego dnia!

Czytaj więcej...

Sm@rt wypłata w bankomacie

Sm@rt wypłata – elektroniczne czeki w bankomatach i placówkach Banku.

Sm@rt wypłata to nowa i bardzo wygodna funkcja, dająca możliwość realizacji transakcji bez użycia karty w bankomatach Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie.

Na ekranie bankomatu należy wybrać opcję Sm@rt wypłata (Operacje bez karty), a następnie wpisać wygenerowany wcześniej jednorazowy kod. Kod z określonym czasem ważności można wygenerować ze swojego rachunku w systemie Bankowości Internetowej lub w placówce Banku.

Podczas generowania kodu wprowadzamy kwotę wypłaty i wskazujemy, na jaki numer telefonu ma zostać wysłany sms z kodem.

Zdefiniowany odbiorca otrzymuje sms-a z kodem, po czym udaje się do bankomatu naszego Banku i wybiera na ekranie opcję Sm@rt wypłata, a następnie podaje jednorazowy kod przekazany w wiadomości sms. Po wpisaniu kodu, bankomat wypłaca zdefiniowaną kwotę Sm@rt wypłaty.

Kod z określonym czasem ważności (12 godzin) można zrealizować samemu w bankomatach Naszego Banku lub może zrealizować go inna osoba, na której numer został wysłany sms.

Zlecenie takie można wykonać także w placówkach Banku.

Korzyści:

 • Wypłaty bez karty przy użyciu kodu jednorazowego przekazanego poprzez SMS „elektroniczny czek”,
 • Wypłata bez karty przy użyciu kodu z bankowości elektronicznej (Internet Banking tradycyjny lub mobilny),

Funkcję można wykorzystać np. w następujących sytuacjach:

 • wypłaty gdy karta zostanie zagubiona lub zablokowana lub gdy klient nie ma przy sobie karty;
 • z bankowości internetowej jako „elektroniczny czek” przekazany innej osobie przez SMS;
 • jako wypłaty awaryjne z rachunku gdy karty międzynarodowe nie są obsługiwane.

Wypłaty są realizowane w bankomatach biometrycznych Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie. Maksymalna kwota wypłaty to 500,00 zł.

Strefy obsługi klienta 24h z wpłatomatem i biometrią w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie otworzył dla swoich klientów samoobsługowe strefy klienta czynne 24h/7. Strefy zostały wyposażone w pierwsze tego typu urządzenia w regionie, pozwalające na korzystanie przez klientów banku z wielu nowych usług m.in z możliwości dokonywania wpłat bezpośrednio na swój rachunek poprzez bankomat. Transakcje wpłat są od razu widoczne w na rachunku klienta np. w bankowości internetowej.

Szybkie, wygodne i bezpieczne transakcje w strefach klienta 24h zapewnia usługa biometri dłoni, dzięki której Klienci mogą korzystać z bankomatów bez karty.

Czytaj więcej...

Strefy obsługi klienta 24h/7 to bezpieczne i komfortowe dla klientów miejsca realizacji transakcji. Multi usługi są możliwe dzięki nowoczesnym bankomatom recyklingowym KEBA R6se z funkcją wpłat bezpośrednich, które zastąpiły dotychczasowe bankomaty monofunkcyjne.

Czytaj więcej...

W strefach obsługi klienta 24h/7 Klienci Banku mogą korzystać z usług Banku takich jak m.in.:

 • bezpośrednie wpłaty na rachunki klientów banku (natychmiastowe księgowanie on-line 24 godziny na dobę) w bankomacie biometrycznym,
 • realizacja transakcji z wykorzystaniem biometrii dłoni (Palm Vein),
 • przelewy na rachunki prowadzone w Banku,
 • obsługa walutowa w strefach obsługi 24h,
 • funkcję doładowania telefonów.
 • wypłaty nominałów,
 • planowane sm@rt wypłaty z bankomatu (wygodne, elektroniczne czeki na smartfonie),
 • inne bezprowizyjne funkcjonalności dla klientów Banku.

Strefy obsługi klienta 24h/7 z wpłatami online w oddziałach Banku:

 • Oddział w Lututowie ul. Klonowska 2
 • Oddział w Wieruszowie ul. Świerczewskiego 12
 • Oddział w Brąszewicach ul. Górna 9
 • Oddział w Grabowie n/Prosną ul. Rynek Władysława Jagiełły 1c
 • Oddział w Mikstacie ul. Krakowska 6
 • Oddział w Wieluniu Plac Legionów 2 (nowa strefa 24h/7)

Więcej informacji o usługach oferowanych w strefach klienta 24h uzyskają Państwo w placówkach Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie.

Nowość ! Przelewy Ekspresowe BlueCash

Szanowni Państwo jeżeli chcecie szybko przesłać pieniądze do innego banku można skorzystać z przelewu ekspresowego oferowanego przez Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie w ramach systemu BlueCash firmy Blue Media. Przelew ekspresowy BlueCash to usługa, która umożliwia przekazanie pieniędzy na rachunek odbiorcy w innym banku, w ciągu kilkunastu minut.

Czytaj więcej...

 

Korzyści przelewu ekspresowego:

 • szybkość - błyskawiczne przekazywanie środków, szczególnie ważne przy pilnych zakupach w sklepach internetowych lub opłacie rachunków "na ostatnią chwilę",
 • oszczędność czasu - obie strony transakcji nie muszą już czekać kilkanaście godzin na przesłanie środków z rachunku na rachunek,
 • łatwa obsługa - w zależności od potrzeb, przelew może być wykonany przez użytkownika Internet Banking samodzielnie lub zlecony papierowo w placówce Banku, analogicznie jak zwykły przelew,
 • stała opłata - niezależna od wysokości przelewu, zgodnie z obowiązującą w Banku Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe. 

Zasady usługi BlueCash:

Złożenie zlecenia płatniczego w postaci przelewu ekspresowego może nastąpić z rachunku:  oszczędnościowo-rozliczeniowego lub  rozliczeniowego.

Złożenie zlecenia płatniczego w postaci wpłaty gotówkowej może nastąpić w kasie Banku, w każdej placówce Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie.

Minimalna kwota pojedynczego przelewu ekspresowego (BlueCash) wynosi 0,01 zł.

Maksymalna kwota pojedynczego przelewu ekspresowego(BlueCash) wynosi 20 000 zł.

Bank udostępnia informację o godzinach dnia roboczego dla transakcji płatniczych w rozumieniu Ustawy o usługach płatniczych, w których możliwe jest złożenie zlecenia płatniczego w postaci przelewu ekspresowego (BlueCash) za pośrednictwem strony internetowej Banku oraz w placówkach Banku.

Zlecenie płatnicze w postaci przelewu ekspresowego (BlueCash) może być złożone wyłącznie z datą bieżącą.

Zlecenie płatnicze w postaci przelewu ekspresowego (BlueCash) może zostać złożone wyłącznie na rachunek Odbiorcy prowadzony w banku będącym uczestnikiem systemu BlueCash.

Zapraszamy

Lista banków, do których można wykonać przelew z wykorzystaniem Systemu Płatności BlueCash:  https://bluecash.pl/spbc/out

Bankomaty bezprowizyjne

Skorzystaj z bezprowizyjnych bankomatów SGB  w całej Polsce.

Wyszukaj na mapie lokalizację bankomatów w Twojej okolicy.


Przekazy zagraniczne

Otrzymywanie przekazów z zagranicy odbywa się dzięki podaniu w treści zlecenia:
BIC/SWIFT GBWCPLPP oraz numeru Państwa rachunku w systemie IBAN. Przed numerem rachunku dodajemy dwie litery: PL

Kontakt

Centrala banku
Rejonowy Bank Spółdzielczy
w Lututowie,  98-360 Lututów,
ul.Klonowska 2
tel. 43 871 40 23,
tel. 43 871 49 90
godz. otwarcia: pn.-pt. 7.45-16.00

email: rbslututow@pro.onet.pl