Zapoznaj się z atrakcyjną ofertą jaką nasz Bank kieruje dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.
Poznaj warunki atrakcyjnej oferty na produkty i usługi finansowe dla osób prowadzących gospodarstwa rolne i działalność rolniczą.
Dla przedsiębiorców przygotowaliśmy specjalne warunki ofert na produkty i usługi finansowe. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW

Czytaj więcej...

 

Zadanie  dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach pożyczki. 

Zadanie pod nazwą „Termomodernizacja budynku Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie Oddział w Klonowej zlokalizowanego w Klonowej, ul. Złoczewska 9, 98-273 Klonowa” dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach pożyczki.

Wartość ogólna zadania: 283 486,68 zł

Wysokość pożyczki:        237 231,00 zł            

www.zainwestujwekologie.pl

Wyniki konkursu "Grosz do Grosika"

 

W dniu 9 maja 2018 roku Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie zorganizował XI Edycję Międzyszkolnego Konkursu „GROSZ DO GROSIKA”.

Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas IV-VI, członków Szkolnych Kas Oszczędności ze Szkół Podstawowych z terenu działania Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie.

Konkurs miał na celu przybliżenie uczestnikom pojęć związanych z bankowością i finansami, jak również uczniowie mogli sprawdzić swoją wiedzę matematyczną.

W konkursie uczestniczyło 88 uczniów z 44 Szkół Podstawowych z czterech powiatów: ostrzeszowskiego, sieradzkiego, wieluńskiego oraz wieruszowskiego.  

Rywalizacja drużyn szkolnych zakończyła się następującymi wynikami.

I MIEJSCE – SZKOŁA PODSTAWOWA im. Mariana Falskiego w KRASZEWICACH, powiat ostrzeszowski.

II MIEJSCE – SZKOŁA PODSTAWOWA im. Ewarysta Estkowskiego w Mikstacie, powiat ostrzeszowski.

III MIEJSCE – SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 im. Henryka Sienkiewicza w Wieluniu, powiat wieluński.

III MIEJSCE – SZKOŁA PODSTAWOWA im. Władysława Bełzy w Bieniądzicach, powiat wieluński.

IV MIEJSCE – SZKOŁA PODSTAWOWA im. Mikołaja Kopernika w ZŁOCZEWIE, powiat sieradzki.

V MIEJSCE – PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA w KRZYWORZECE, powiat wieluński.

Nagrody oraz dyplomy wręczył Prezes Zarządu Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie Marian Fita.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom, uczestnikom konkursu za udział i wspaniałe przygotowanie. Życzmy Wam rozwijania swoich zainteresowań oraz wykorzystania zdobytej wiedzy w dalszym życiu.

Dziękujemy wszystkim nauczycielom, opiekunom za udział w konkursie, zaangażowanie, rzetelne podejście do tematyki konkursu oraz wspaniałe przygotowanie uczniów.

Życzymy Państwu samych sukcesów w pracy dydaktyczno-wychowawczej podejmowanej na rzecz uczniów oraz Szkoły. Niech stale towarzyszy Państwu nieustający zapał w realizacji zamierzonych celów.

                                                                                                                                 Organizatorzy

 Czytaj więcej...Czytaj więcej...

Hellena Tour 2018

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie sponsorem XXXIII Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego Szlakiem Bursztynowym „Hellena Tour 2018”, który odbywał się w dniach od 13 do 15 kwietnia 2018 roku na drogach województwa łódzkiego i wielkopolskiego.

W dniu 15 kwietnia 2018 roku na kolarzy czekał IV etap z Wieruszowa do Kalisza
o długości 162 kilometrów. Po drodze były trzy lotne premie.

Po raz drugi wyścig gościł w Lututowie, gdzie zaplanowano obok Banku pierwszą premię
z okazji roku Jubileuszowego Rejonowego Banku Spółdzielczego Lututowie. Następnie kolarze skierowali się w stronę Wielkopolski i na metę w Kaliszu.

Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej...

PIT WZ

Czytaj więcej...

 

Rozlicz PIT WZ przez bankowość elektroniczną 

Teraz możesz złożyć w bankowosci elektroniczej naszego Banku wniosek o rozliczenie podatku przez urząd skarbowy (wstępne zeznanie roczne PIT-WZ), a rozliczenie PIT-37 za rok ubiegły zostanie przygotowane przez urząd skarbowy. 

PIT-WZ można wypełniać w okresie 1.02-16.04.2018 r. – Urząd Skarbowy przyśle e-mail z informacją o przygotowanym zeznaniu podatkowym w ciągu 5 dni.

Dla naszych klientów w Internet Bankingu  udostępniamy PIT-WZ, dzięki któremu każdy podatnik może wypełnić wniosek o sporządzenie swojego zeznania podatkowego przez Urząd Skarbowy.

 

Czytaj więcej...

PIT-WZ to wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego przez Urząd Skarbowy. Za jego pomocą prześlesz do Urzędu Skarbowego informacje o korzystaniu z odliczeń od podatku lub dochodu, np. z tytułu przysługującej ci ulgi na dzieci, wydatków, które poniosłeś na cele rehabilitacyjne, podwyższonych kosztów uzyskania przychodów czy przekazania 1% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Urząd Skarbowy na podstawie posiadanych informacji od pracodawców lub organów rentowych i danych z wniosku PIT-WZ przygotuje zeznanie podatkowe.

 

Jakie są korzyści ze złożenia PIT-WZ?

W ten sposób oszczędzisz czas i minimalizujesz ryzyko popełnienia błędów w zeznaniu rocznym, które wynikają choćby z przepisywania danych z informacji od płatników (np. z PIT-11) czy błędów rachunkowych. Samodzielne wypełnienie zeznania podatkowego i załączników, w których wykazywane są ulgi, nierzadko sprawia problemy podatnikom. Ponieważ Urząd Skarbowy wypełni za ciebie zeznanie, to rozliczenie się drogą elektroniczną zajmie ci nie więcej niż kilka minut.


Kto może skorzystać z PIT-WZ? 

Możesz złożyć PIT-WZ, jeśli jesteś podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i uzyskujesz dochody wyłącznie od płatników (w tym organów rentowych). Nie ma przy tym znaczenia, czy rozliczasz się sam, czy wspólnie z małżonkiem, czy jako osoba samotnie wychowująca dzieci.


Jak złożysz PIT-WZ?

Wniosek o sporządzenie zeznania możesz złożyć tylko i wyłącznie drogą elektroniczną. Zrobisz to za pośrednictwem naszej bankowości elektronicznej.

Czytaj więcej...

Jak to działa – w skrócie?

 • Logowanie do bankowości internetowej - zakładka: PIT-WZ,
 • Przygotowanie druku PIT-WZ i wysyłanie go elektronicznie do Urzędu Skarbowego,
 • W ciągu 5 dni roboczych Urząd Skarbowy sporządza deklarację PIT osoby wnioskującej i zwrotnie udostępnia ją na Portalu Podatkowym, przesyłając informację na adres e-mail podatnika,
 • PIT sporządzony przez Urząd Skarbowy należy otworzyć i skontrolować, czy został przygotowany prawidłowo,
 • Po weryfikacji PIT-a podatnik go akceptuje lub odrzuca - jeżeli się z nim nie zgadza,
 • W przypadku akceptacji deklaracji - podatnik pobiera Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO status 200).

Opcja dostępna jest wyłącznie dla osób fizycznych.

 

 

 

 

Zebranie Przedstawicieli Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie

Zebranie Przedstawicieli Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie

W dniu 22 marca 2018 roku odbyło się w Sali Bankietowej w Hipolitach Zebranie Przedstawicieli Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie.

            Zebranie otworzył p. Jerzy Łuszczek Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku, witając wszystkich przedstawicieli oraz zaproszonych gości. Zebraniu Przewodniczył p. Jerzy Karsznia, Sekretarzem został p. Zenon Kowalczyk.

            Na ogólną liczbę 50 Przedstawicieli w Zebraniu uczestniczyło 50 Przedstawicieli Banku. Obrady przebiegały, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.

Podczas Zebrania Przedstawicieli zatwierdzono jednomyślnie roczne sprawozdania: Rady Nadzorczej wraz z oceną kwalifikacji członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego; Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdanie finansowe.
Udzielono absolutorium Zarządowi Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie,  w składzie: Marian Fita – Prezes Zarządu, Sabina Kowalczyk - Członek Zarządu, Tomasz Klimecki – Członek Zarządu oraz Katarzyna Lasota-Furmańska - Członek Zarządu.

Wypracowany w roku 2017 zysk netto w kwocie 2 225,25 tys. zł, Uchwałą Zebrania Przedstawicieli, przeznaczono na zwiększenie funduszy własnych, co dla przyszłej działalności Banku ma kluczowe znaczenie.

            Suma bilansowa w porównaniu do roku 2016 zwiększyła się o 51 mln zł i na koniec 2017 roku zamknęła się kwotą 750 mln. zł. Portfel kredytowy osiągnął poziom 327 mln zł, a stan depozytów 682 mln zł. Współczynnik wypłacalności ukształtował się w wysokości 20,36%. Bank w 2017 roku prowadził 26.413 rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, 6.066 rachunków „Rolnik”, 1.396 rachunków firm oraz 3.168 rachunków walutowych. Liczba członków na koniec 2017 roku wyniosła 9.493 osób.

            Zebranie Przedstawicieli dokonało wyboru nowej Rady Nadzorczej w następującym składzie:

 1. Chałupka Andrzej
 2. Dobruchowska Grażyna
 3. Grzegorek Józef
 4. Haręża Jacek
 5. Janicki Stanisław
 6. Jeziorny Leszek
 7. Kapica Marek
 8. Karsznia Jerzy
 9. Knopek Marcin
 10. Pogonowicz Stanisław
 11. Stasierski Hubert
 12. Strzelczyk Ryszard
 13. Szyszka Dariusz
 14. Warszawski Czesław
 15. Żbikowski Wacław

Zarząd Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie wyraża serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom za udział w Zebraniu.

 Galeria

 

Czytaj więcej...

Prezydium Zebrania Przedstawicieli

 

Czytaj więcej...

Komisja wyborcza

Czytaj więcej...

Przewodniczący Komisji Wyborczej

 

Czytaj więcej...

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków

Czytaj więcej...

Rada Nadzorcza Banku

Czytaj więcej...

Prezes Zarządu -Marian Fita

Czytaj więcej...

Członek Zarządu - Tomasz Klimecki

Czytaj więcej...

Członek Zarządu - Katarzyna Lasota Furmańska

Czytaj więcej...

 

Od lewej: Radca Prawny - Roman Garstka, Członek Zarzadu - Sabina Kowalczyk, Członek Zarządu - Tomasz Klimecki, Członek Zarządu - Katarzyna Lasota Furmańska

Czytaj więcej...

Główna Księgowa- Iwona Czekaj

Bankomaty bezprowizyjne

Skorzystaj z bezprowizyjnych bankomatów SGB  w całej Polsce.

Wyszukaj na mapie lokalizację bankomatów w Twojej okolicy.


Przekazy zagraniczne

Otrzymywanie przekazów z zagranicy odbywa się dzięki podaniu w treści zlecenia:
BIC/SWIFT GBWCPLPP oraz numeru Państwa rachunku w systemie IBAN. Przed numerem rachunku dodajemy dwie litery: PL

Kontakt

Centrala banku
Rejonowy Bank Spółdzielczy
w Lututowie,  98-360 Lututów,
ul.Klonowska 2
tel. 43 871 40 23,
tel. 43 871 49 90
godz. otwarcia: pn.-pt. 7.45-16.00

email: rbslututow@pro.onet.pl