Zapoznaj się z atrakcyjną ofertą jaką nasz Bank kieruje dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.
Poznaj warunki atrakcyjnej oferty na produkty i usługi finansowe dla osób prowadzących gospodarstwa rolne i działalność rolniczą.
Dla przedsiębiorców przygotowaliśmy specjalne warunki ofert na produkty i usługi finansowe. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.

Stanowisko banków w związku z reaktywacją wytycznych EBA

Utrzymująca się pandemia koronawirusa dotknęła nie tylko Polskę, ale większość krajów europejskich. Europejski Urząd ds. Nadzoru Bankowego (EBA) reaktywował wytyczne dotyczące pomocy dla klientów instytucjonalnych przy spłacie kredytów. Ich celem jest ujednolicenie zasad oferowania narzędzi pomocowych dla klientów całego sektora bankowego.

Stanowisko banków polskich wypracowane w tej sprawie pod patronatem Związku Banków Polskich, tj. moratorium pozaustawowe, prezentujemy TUTAJ.

Obejmuje ono dalsze narzędzia pomocowe udzielane od 18 stycznia 2021 r. do
31 marca 2021 r. Z działań pomocowych będą mogli skorzystać kredytobiorcy, którzy spełnią kryteria określone w stanowisku i złożą wniosek odpowiednio wcześniej tak, aby bank mógł go rozpatrzyć do 31 marca 2021 roku.

Wniosek dostępny TUTAJ.

Tarcza finansowa 2.0

Czytaj więcej...


Klienci Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie mogą już składać wnioski o subwencję w ramach Tarczy Finansowej 2.0

 

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie rozpoczął dziś przyjmowanie wniosków o dofinansowanie firm w ramach Tarczy Finansowej 2.0. Za pomocą systemu bankowości elektronicznej mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z 45 branż mogą ubiegać się o subwencje finansowe, których łączna wartość wyniesie 35 mld zł, z czego do mikro i MSP trafi ok. 13 mld zł.

Firmy, które w okresie kwiecień-grudzień 2020 lub październik-grudzień 2020 roku odnotowały spadek obrotów o min. 30% w stosunku do analogicznego okresu w roku 2019 roku, mogą od 15 stycznia 2021 roku starać się o subwencję. Jeśli spełnione zostaną następujące warunki, subwencja z Tarczy Finansowej 2.0 może zostać umorzona w całości:

 • Dla mikrofirm zatrudniających od 1 do 9 pracowników, które osiągnęły obrót lub sumę bilansową za 2019 r. do 2 mln euro, subwencja finansowa wynosi 18 tys. zł lub 36 tys. zł na zatrudnionego do maksymalnej kwoty 324 tys. zł. Ich wysokość zależna jest od liczby pracowników i spadku obrotów.
 • Dla firm zatrudniających do 249 pracowników, których obrót za 2019 r. był mniejszy lub równy kwocie 50 mln euro, a suma bilansowa mniejsza niż 43 mln euro, subwencje zależne są od prognozy kosztów i przychodów oraz straty brutto do maksymalnej kwoty 3,5 mln zł. Pokrywać one będą do 70% ich start.

Wnioski o finansowanie w postaci częściowo bezzwrotnych subwencji mogą składać przedstawiciele firm, które są klientami Rejonowego  Banku Spółdzielczego w Lututowie. Wniosek oparty jest na oświadczeniach przedsiębiorcy, a jego weryfikację przeprowadzi automatycznie PFR na podstawie danych m.in. z banków (identyfikacja, w tym numer NIP), ZUS (zatrudnienie) i Ministerstwa Finansów (m.in. przychód ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy dla MŚP).

Firmy, które złożą wniosek lub otrzymają subwencję w ramach Tarczy Finansowej PFR, nie ponoszą żadnych kosztów np. z tytułu prowizji bankowej czy rozpatrzenia wniosku. Szacuje się, że z subwencji w całym kraju może skorzystać do 400 tysięcy firm.

Szczegółowe informacje na temat Tarczy 2.0 będą dostępne się na stronie www.pfr.pl

Pożegnanie Pana Prezesa Mariana Fity

Z końcem 2020 r. swoją karierę zakończył Pan Prezes Marian Fita i od 1 stycznia 2021 r. przeszedł na zasłużoną emeryturę.
Pan Prezes pozostawił Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie w bardzo dobrej kondycji finansowej, wśród 197 banków spółdzielczych w Zrzeszeniu SGB, bank plasuje się na 3 pozycji pod względem wielkości sumy bilansowej, wynoszącej ponad 1 mld. Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie posiada kapitały przekraczające 13,5 mln EUR, jest bankiem wyłącznie z polskim kapitałem, to silny, godny zaufania bank, w którym Klient ma dostęp do nowoczesnych, profesjonalnych usług.

W dniu 31.12.2020 r. Rada Nadzorcza, Zarząd oraz pracownicy pożegnali pana Prezesa, dziękując mu za lata pracy na rzecz banku.

Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
 Czytaj więcej...  Czytaj więcej...  Czytaj więcej...  Czytaj więcej...  Czytaj więcej...
 Czytaj więcej...  Czytaj więcej...  Czytaj więcej...  Czytaj więcej...  Czytaj więcej...
 Czytaj więcej...  Czytaj więcej...  Czytaj więcej...  Czytaj więcej...  Czytaj więcej...
 Czytaj więcej...  Czytaj więcej...  Czytaj więcej...  Czytaj więcej...  Czytaj więcej...
 Czytaj więcej...  Czytaj więcej...  Czytaj więcej...  Czytaj więcej...  Czytaj więcej...
 Czytaj więcej...  Czytaj więcej...  Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
 Czytaj więcej...  Czytaj więcej...  Czytaj więcej...  Czytaj więcej...  Czytaj więcej...

Podziękowania Pana Prezesa Mariana Fity

 Szanowni Państwo,
Czytaj więcej...

o
d trzydziestu ośmiu lat z dumą i niesłabnącą pasją miałem przyjemność współtworzyć Bankowość Spółdzielczą w Lututowie.

W tym okresie z małego Banku Spółdzielczego powstał duży bo składający się z czternastu oddziałów Rejonowy Bank Spółdzielczy Lututowie, który obecnie plasuje się na 3 miejscu w Zrzeszeniu Spółdzielczej Grupy Bankowej na prawie 200 Banków Spółdzielczych uzyskując 1 mld zł sumy bilansowej, co też stawia nasz Bank na 15 miejscu wśród największych (prawie 500 istniejących) Banków Spółdzielczych  w  Polsce.

Zdecydowałem się zakończyć karierę zawodową po 53 latach pracy  zawodowej  i przejść z dniem 1 stycznia 2021 roku na zasłużoną emeryturę, przekazując Bank w dobrej kondycji, prężnie działający, młodej kadrze.

W związku z tym chciałbym wszystkim Klientom, serdecznie podziękować za bardzo dobrą współpracę i wszystkie spotkania, które cechowała otwartość, zrozumienie, a przede wszystkim życzliwość.

Życzę Państwu, wielu sukcesów i satysfakcji z pracy zawodowej, samych radości w życiu prywatnym, a w tej szczególnej dla nas wszystkich sytuacji dużo zdrowia.

 

 

Z wyrazami szacunku  
Marian Fita – Prezes Zarządu
Rejonowego Banku Spółdzielczego
w Lututowie

Marian Fita – Człowiek „Legenda”

Czytaj więcej...
Prezes Zarządu Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie w dniu otwarcia nowej siedziby banku w 1988 r.
    W imieniu własnym jak i Rady Nadzorczej chciałbym przedstawić pokrótce życiorys i osiągnięcia Prezesa Mariana Fity oraz Jego wkład w rozwój bankowości spółdzielczej na terenie województwa łódzkiego i wielkopolskiego.
    Marian Fita to Prezes Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie, któremu w życiorysie należy przypisać stworzenie silnego i bezpiecznego Banku Spółdzielczego z ponad miliardową sumą bilansową.
    Pan Prezes swoją czystą kartkę pt.: „bank spółdzielczy” rozpoczął zapisywać 01.12.1982 r. kiedy podjął pracę na stanowisku Dyrektora Banku Spółdzielczego w Lututowie – wtedy placówki jednooddziałowej.
    Młody i energiczny Dyrektor, posiadający doświadczenie w pracy w Spółdzielni, w 1985 roku rozpoczął budowę nowej siedziby Banku, która została oddana do użytku w 1988 r.
    Zaangażowanie lokalnej społeczności, Prezesa Fity i pracowników oraz chęć rozwijania Banku wpłynęły na otwarcie w 1994 r. pierwszego Oddziału Banku w Czajkowie.
    Kolejnym wydarzeniem w karierze było podpisanie w 1995 roku umowy zrzeszeniowej z Gospodarczym Bankiem Wielkopolski S.A. w Poznaniu, co pozwoliło na poszerzenie możliwości i dalszy rozwój małego banku spółdzielczego.
    Wkrótce Pan Prezes tworzył (poprzez połączenie) kolejne Oddziały Banku Spółdzielczego w Lututowie – Oddziały w Brąszewicach, Złoczewie, Klonowej, Kraszewicach, Czastarach z Filią w Kurowie, Ostrówku, Wieruszowie, Galewicach i Sokolnikach. Połączenie to postanowieniem Sądu i za zgodą Narodowego Banku Polskiego stworzyło w 1999 roku Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie, który w kolejnych latach powiększył się o nowe placówki – w Grabowie n/Prosną, Wieluniu i Mikstacie.
    Pan Prezes zawsze hołdował przekonaniu, że silny bank to bank zwiększający swoje fundusze własne, które pozwolą w przyszłości na dalszy rozwój banku i jego klientów.
     Rozwój Banku wpłynął na wzrost funduszy własnych, sumy bilansowej oraz wielkości zatrudnienia. Z jednooddziałowego banku spółdzielczego, zatrudniającego 20 pracowników powstał czternastooddziałowy, znaczący Bank, zatrudniający ponad 170 pracowników.
    Dzisiaj Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie posiada kapitały przekraczające 13,5 mln EUR, jest bankiem nowoczesnym, w którym Klient ma dostęp do nowoczesnych technologii, jest liderem szeroko rozumianych usług finansowych, ubezpieczeniowych i działalności walutowej, której Pan Prezes bardzo kibicuje.
    Odwaga i determinacja pracowników, którym przewodził Marian Fita spowodowała, że możemy być dumni z Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie.
    W ciągu 38 lat pracy w Banku Pan Prezes uczestniczył w szeregu szkoleń podnoszących kwalifikacje. W tym czasie zarówno Bank, jak i Pan Fita otrzymał wiele odznaczeń świadczących o wysokiej pozycji Banku wśród ponad 500 banków spółdzielczych.
    Prezes był odznaczany zarówno w społeczności lokalnej, jak i na arenie krajowej. Posiada m.in.: Srebrny Krzyż Zasługi od Prezydenta RP, Złotą odznakę za zasługi dla spółdzielczości bankowej, odznakę za zasługi dla bankowości RP, medal za zasługi dla bankowości spółdzielczej im. Franciszka Stefczyka, Złoty Krzyż Zasługi im. ks. Piotra Wawrzyniaka (zasłużony w rozwoju spółdzielczości bankowej), Złotą Odznakę SGB, Złotą Odznakę im. Franciszka Stefczyka (za zasługi dla spółdzielczości bankowej) oraz Platynową Odznakę SGB.
    W społeczności lokalnej na terenie działania Banku Marian Fita jest człowiekiem rozpoznawalnym o czym może świadczyć choćby tytuł „Człowieka roku” powiatu wieruszowskiego jaki uzyskał w 2015 roku.
    Wielokrotne wspieranie przez Prezesa Fitę inicjatyw społecznych pozwoliło na zbudowanie marki Banku przyjaznego klientom, działającego na rzecz rozwoju rynku lokalnego, promotora wiedzy.
    Po 38 latach pracy Pan Prezes Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie, a prywatnie mąż, ojciec, dziadek, pasjonat podróży i kolekcjoner monet oraz znaczków pocztowych postanowił zakończyć swoją karierę i od 01.01.2021 roku przechodzi (jak sam mówi) w stan spoczynku, pozostając dalej wielkim sympatykiem i ambasadorem banku jaki stworzył.
    W tym miejscu należy krótko wspomnieć o nas, Członkach obecnej i wcześniejszych kadencji Rady Nadzorczej, którzy blisko współpracowali z Panem Prezesem Fitą. Przez wiele lat Rada Nadzorcza pełniła nie tylko nadzór nad działalnością Banku, ale również wspierała Zarząd w podejmowaniu decyzji. Byliśmy i jesteśmy ambasadorami Banku stworzonego dzięki działaniom Pana Prezesa.
    Chciałbym w imieniu własnym oraz całej Rady Nadzorczej podziękować Panu Prezesowi Marianowi Ficie za lata pracy na rzecz Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie, za wprowadzenie nas w arkana bankowości spółdzielczej, za wieloletnią współpracę. Stworzenie takiego banku wymagało nie tylko wiedzy i doświadczenia ale także odwagi i energii do podejmowania działań, której nigdy Prezesowi nie brakowało.
    W tym magicznym, świątecznym, ale trudnym czasie życzymy Panu Prezesowi zdrowia, odpoczynku, spokoju, odkrywania uroków wolnego czasu, realizowania pasji i spełnienia marzeń.
    Pozostając z wyrazami szacunku życzymy wiele zadowolenia z poczucia dobrze wypełnionej służby.
Ryszard Strzelczyk
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Komunikat do klientów sektora bankowego w sprawie brexitu

Od 1 lutego 2020 r. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Wielka Brytania) nie jest państwem członkowskim Unii Europejskiej (UE), jednocześnie od 1 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. ustanowiony został tzw. okres przejściowy, który w praktyce oznacza, że Wielka Brytania jest związana całym prawem UE i jest traktowana jakby nadal była członkiem UE, z tą jednak różnicą, że przedstawiciele Wielkiej Brytanii nie uczestniczą w pracach instytucji UE.
Okres przejściowy dobiega końca, a dzień 1 stycznia 2021 r. będzie pierwszym dniem po jego zakończeniu. Obecnie negocjowana jest umowa o przyszłych stosunkach między UE i Wielką Brytanią, która miałaby być zawarta jeszcze przed 31 grudnia 2020 roku. Mamy jednak do czynienia z procesem uwarunkowanym politycznie i nie można przewidzieć ostatecznego wyniku tych negocjacji.
Niezależnie od faktu, czy umowa określająca ramy przyszłych stosunków Wielka Brytania -UE zostanie zawarta czy nie, od 1 stycznia 2021 r.:
 • Wielka Brytania będzie państwem trzecim (nie będzie państwem członkowskim UE),
 • Wielka Brytania nie będzie częścią Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
Oznacza to, że podmioty z siedzibą w Wielkiej Brytanii oraz obywatele Wielkiej Brytanii stracą dostęp do rynku wewnętrznego UE na dotychczasowych zasadach, w tym możliwość korzystania ze swobody przepływu towarów, usług, kapitału i osób wewnątrz UE na podstawie prawa UE. Obywatele UE oraz podmioty z siedzibą w UE stracą analogicznie dostęp na dotychczasowych zasadach do rynku brytyjskiego na podstawie wspomnianych swobód gwarantowanych prawem UE.
Konsekwencją ww. procesu będą również zmiany w korzystaniu z usług bankowych, które ze względu na swój transgraniczny charakter mogłyby być powiązanie z Wielką Brytanią. Do obszarów, w których mogą nastąpić takie zmiany, należy w szczególności zaliczyć:
 1. Obszar płatniczy
 • Według obecnego stanu wiedzy, Wielka Brytania nadal będzie uznawana za część geograficznego obszaru SEPA, a więc klienci banków z Polski będą mogli realizować przelewy w ramach Jednolitego Obszaru Płatności w Euro i po 1 stycznia 2021 r., do czasu pojawienia się ewentualnych innych wytycznych, rozliczenia SEPA realizowane z Wielką Brytanią pozostaną w niezmienionej formule.
 • W poleceniach przelewu do banków w Wielkiej Brytanii we wszystkich walutach klienci banków z Polski będą mogli wybierać dowolną opcję kosztową: SHA, OUR lub BEN[1] .
 • Konsekwencją brexitu mogą być zmiany stawek opłat z tytułu realizacji płatności zagranicznych do Wielkiej Brytanii.
 • Zgodnie z rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 r.[2] w odniesieniu do przelewów z UE do Wielkiej Brytanii dostawcy usług płatniczych muszą przedstawiać bardziej szczegółowe informacje o zleceniodawcy i odbiorcy, w porównaniu z przelewami wewnątrz UE. W praktyce może to skutkować obowiązkiem podania bardziej szczegółowych informacji przez klienta.
 1. Transakcje w e-commerce dokonywane kartami bankowymi – SCA
W wyniku brexitu może również dojść do zmian w zakresie uwierzytelniania transakcji w handlu elektronicznym wykorzystujących karty płatnicze. W przypadku, gdy odbiorca płatności znajduje się na terenie Wielkiej Brytanii, klient będący płatnikiem może nie zostać objęty procedurą silnego uwierzytelnienia (SCA) transakcji, gdyż jest ona realizowana poza EOG. W wyjątkowych sytuacjach, w których odbiorca płatności nie wspiera wymaganego standardu zabezpieczenia transakcji zgodnego z protokołem 3DS 2.1. lub 3DS 2.2., taka transakcja płatnicza może zostać odrzucona.
 1. Podstawowe rachunki płatnicze[3]
Na dotychczasowych zasadach nie będzie możliwe:
 • realizowanie przelewów do Wielkiej Brytanii z podstawowego rachunku płatniczego,
 • korzystanie z usług płatniczych na terytorium Wielkiej Brytanii (wypłaty gotówki, wykonywanie transakcji) przez posiadaczy podstawowego rachunku płatniczego.
 1. Inwestycje na rynku finansowym
 • Brexit jest procesem uwarunkowanym politycznie z toczącym się procesem negocjacyjnym, który wykracza poza wszystkie wcześniej ustalone ramy czasowe i taka niepewność może wpływać na zmiany w kursach walutowych i wycenach instrumentów finansowych. Nie można przy tym wykluczyć, że sam fakt braku porozumienia o współpracy między Wielką Brytanią a Unią Europejską, może pociągnąć za sobą pewne zmiany ekonomiczne, w tym wzrost zmienności cen instrumentów finansowych, czy też zmiany kursów walutowych, co - biorąc pod uwagę relacje między Bankiem a jego Klientami może mieć wpływ na zobowiązania wynikające ze stosunków umownych.
 • Brexit może także wpłynąć na ograniczenie dostępności do usług inwestycyjnych świadczonych przez podmioty z Wielkiej Brytanii czy też ograniczyć dostępność nabywania instrumentów finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym zlokalizowanym w Wielkiej Brytanii czy też w systemach obrotu prowadzonych z Wielkiej Brytanii.
 1. Informacje dodatkowe
 • Informujemy, że niezależnie od posiadanego obywatelstwa (UE lub Wielkiej Brytanii) oraz od miejsca zamieszkania klienta, depozyty które znajdują się w polskich bankach, są objęte gwarancją do kwoty 100.000 EUR przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
 • Zgodnie z przepisami przejściowymi, zawartymi w art. 51 ust 5 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/1011, niezależnie od zakończenia okresu przejściowego w umowach finansowych i instrumentach finansowych będą mogły być stosowane wskaźniki referencyjne (jak np. LIBOR) opracowywane przez podmioty z Wielkiej Brytanii, na zasadach określonych w treści ww. Rozporządzenia.
Bank na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji związanej z brexitem i jego potencjalnymi skutkami. Bank będzie odrębnie informował, jeśli wystąpią w procesie brexitu zdarzenia, które będą ewentualnie wymagały podjęcia stosownych działań przez klientów.


[1] Opcja SHA oznacza, że prowizje i opłaty należne bankowi wysyłającemu opłaca zleceniodawca, a koszty banku odbiorcy i banków pośredniczących biorących udział w realizacji przelewu zagranicznego pokrywa odbiorca Opcja kosztowa OUR – oznacza, że zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty wszystkich należnych prowizji i opłat bankowych z tytułu realizacji przelewu zagranicznego, w tym kosztów banków pośredniczących biorących udział w realizacji przelewu zagranicznego oraz opcja kosztowa BEN – oznacza, że prowizje i opłaty wszystkich banków biorących udział w realizacji przelewu zagranicznego pokrywa Odbiorca.
[2] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1781/2006 (Tekst mający znaczenie dla EOG), Dz.U. L 141 z 5.6.2015, str. 1—18.
[3] Podstawowy rachunek płatniczy jako usługa specjalnego dedykowanego rachunku świadczona zgodnie z art. 59ia ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych. Nie dotyczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych.  
 

Bankomaty bezprowizyjne

Skorzystaj z bezprowizyjnych bankomatów SGB  w całej Polsce.

Wyszukaj na mapie lokalizację bankomatów w Twojej okolicy.


Przekazy zagraniczne

Otrzymywanie przekazów z zagranicy odbywa się dzięki podaniu w treści zlecenia:
BIC/SWIFT GBWCPLPP oraz numeru Państwa rachunku w systemie IBAN. Przed numerem rachunku dodajemy dwie litery: PL

Kontakt

Centrala banku
Rejonowy Bank Spółdzielczy
w Lututowie,  98-360 Lututów,
ul.Klonowska 2
tel. 43 871 40 23,
tel. 43 871 49 90
godz. otwarcia: pn.-pt. 7.45-16.00

email: rbslututow@pro.onet.pl