Zapoznaj się z atrakcyjną ofertą jaką nasz Bank kieruje dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.
Poznaj warunki atrakcyjnej oferty na produkty i usługi finansowe dla osób prowadzących gospodarstwa rolne i działalność rolniczą.
Dla przedsiębiorców przygotowaliśmy specjalne warunki ofert na produkty i usługi finansowe. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.

Już od 9 września 2019 roku rusza promocja kredytu inwestycyjnego "Rozwijaj swój biznes IV"

Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym rolników, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną, zwanych dalej Uczestnikami.

 1. Uczestnicy promocji dzielą się na trzy grupy:
  1. I grupa – Uczestnicy posiadający w Banku rachunek rozliczeniowy przez okres co najmniej 12 miesięcy, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego, wnioskujących o kredyt inwestycyjny w kwocie od 10 000,00 zł do 99 999,00zł,
  2. II grupa – Uczestnicy posiadający w Banku rachunek rozliczeniowy przez okres co najmniej 12 miesięcy, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego,wnioskujących o kredyt inwestycyjny w kwocie nie mniejszej niż 100 000,00zł,
  3. III grupa – Uczestnicy posiadający w Banku rachunek rozliczeniowy przez okres krótszy niż 12 miesięcy, licząc od daty złożenia wniosku kredytowegownioskujących o kredyt inwestycyjny w kwocie nie mniejszej niż 10 000,00zł
   
 2. Uczestnikom Promocji, którzy spełnią łącznie warunki wskazane w  Regulaminie Promocji oraz warunki przyznawania kredytów inwestycyjnych, przysługuje prawo do skorzystania z następujących parametrów cenowych:
 • w odniesieniu do I grupy Uczestników:
  1. oprocentowanie kredytu stanowi sumę stawi bazowej WIBOR 3M, liczonej jako średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek i marzy banku w wysokosci 3,50 pp., aktualnie tj. 5,22 % w stosunku rocznym;
  2. prowizja przygotowawcza w wysokości 1,5% kwoty udzielonego kredytu.
 • w odniesieniu do II grupy Uczestników::
  1. oprocentowanie kredytu stanowi sumę stawi bazowej WIBOR 3M, liczonej jako średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek i marzy banku w wysokosci 2,50 pp., aktualnie tj. 4,22 % w stosunku rocznym
  2. prowizja przygotowawcza w wysokości 1,5% kwoty udzielonego kredytu,
 • w odniesieniu do III grupy Uczestników:
 1. oprocentowanie kredytu stanowi sumę stawi bazowej WIBOR 3M, liczonej jako średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek i marzy banku w wysokosci 4,00 pp., aktualnie tj. 5,72 % w stosunku rocznym
 2. prowizja przygotowawcza w wysokości 1,5% kwoty udzielonego kredytu,

 

Szczegóły w Regulaminie Promocji

Serdecznie zapraszamy do Placówek Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie!

Bankomaty bezprowizyjne

Skorzystaj z bezprowizyjnych bankomatów SGB  w całej Polsce.

Wyszukaj na mapie lokalizację bankomatów w Twojej okolicy.


Przekazy zagraniczne

Otrzymywanie przekazów z zagranicy odbywa się dzięki podaniu w treści zlecenia:
BIC/SWIFT GBWCPLPP oraz numeru Państwa rachunku w systemie IBAN. Przed numerem rachunku dodajemy dwie litery: PL

Kontakt

Centrala banku
Rejonowy Bank Spółdzielczy
w Lututowie,  98-360 Lututów,
ul.Klonowska 2
tel. 43 871 40 23,
tel. 43 871 49 90
godz. otwarcia: pn.-pt. 7.45-16.00

email: rbslututow@pro.onet.pl