Zapoznaj się z atrakcyjną ofertą jaką nasz Bank kieruje dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.
Poznaj warunki atrakcyjnej oferty na produkty i usługi finansowe dla osób prowadzących gospodarstwa rolne i działalność rolniczą.
Dla przedsiębiorców przygotowaliśmy specjalne warunki ofert na produkty i usługi finansowe. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.

Promocyjny kredyt gotówkowy - przeznaczony na własne potrzeby konsumpcyjne.

Kto może wziąć kredyt?

Promocja przeznaczona jest dla - osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej,   o ile posiadają zdolność do czynności prawnych, zwanych dalej Uczestnikami.

Kwota kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej wnioskodawcy.

Maksymalny okres kredytowania 5 lat

Zabezpieczenie kredytu ustalane indywidualnie

Promocja obowiązuje od 3 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. włącznie i polega na obniżeniu oprocentowania kredytu oraz obniżeniu prowizji przygotowawczej za udzielenie kredytu.

Oprocentowanie kredytu: WIBOR 12M + 6,12 p.p. tj. 7,99% w stosunku rocznym         

WIBOR 12M liczony jako średnia arytmetyczna kwotowań w IV kwartale kalendarzowym roku poprzedzającego rok naliczania odsetek. Marża banku w wysokości 6,12 p.p.

Prowizja przygotowawcza za udzielenie kredytu w wysokości 1,5% nie mniej niż 20 zł.

Warunki udziału w promocji określa „ Regulamin Promocji kredytu gotówkowego w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie”, dostępny na stronie www.rbs.lututow.pl oraz w placówkach Banku.

Przykład reprezentatywny dla kredytu gotówkowego

 1. oprocentowanie kredytu zmienne w wysokości 7,99 %
 2. całkowity koszt kredytu wynosi 1 145,64 zł, w którego skład wchodzą:
  1. prowizja za udzielenie kredytu 127,50 zł,
  2. odsetki od kredytu 1018,14 zł
  3. koszty usług dodatkowych 0,00 zł, w których skład wchodzą: koszty ubezpieczenia kredytobiorcy 0,00 zł oraz koszty otwarcia i prowadzenia ROR kredytobiorcy 0,00 zł,
  4. pozostałe koszty zabezpieczenia kredytu 0,00 zł,
 3. całkowita kwota kredytu 8 500,00 zł
 4. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 9,47%,
 5. okres obowiązywania umowy kredytowej 34 miesiące
 6. całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 9 645,64zł,
 7. 33 miesięczne raty malejące, najwyższa rata w wysokości 371,26 zł.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 02-12-2019 r.

Pobierz: Regulamin promocji kredytu gotówkowego

Bankomaty bezprowizyjne

Skorzystaj z bezprowizyjnych bankomatów SGB  w całej Polsce.

Wyszukaj na mapie lokalizację bankomatów w Twojej okolicy.


Przekazy zagraniczne

Otrzymywanie przekazów z zagranicy odbywa się dzięki podaniu w treści zlecenia:
BIC/SWIFT GBWCPLPP oraz numeru Państwa rachunku w systemie IBAN. Przed numerem rachunku dodajemy dwie litery: PL

Kontakt

Centrala banku
Rejonowy Bank Spółdzielczy
w Lututowie,  98-360 Lututów,
ul.Klonowska 2
tel. 43 871 40 23,
tel. 43 871 49 90
godz. otwarcia: pn.-pt. 7.45-16.00

email: rbslututow@pro.onet.pl