Zapoznaj się z atrakcyjną ofertą jaką nasz Bank kieruje dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.
Poznaj warunki atrakcyjnej oferty na produkty i usługi finansowe dla osób prowadzących gospodarstwa rolne i działalność rolniczą.
Dla przedsiębiorców przygotowaliśmy specjalne warunki ofert na produkty i usługi finansowe. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.

W dniu 9 lipca 2020 roku w Sali Bankietowej w Hipolitach odbyło się Zebranie Przedstawicieli Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie.

Zebranie otworzył Ryszard Strzelczyk, Przewodniczący Rady Nadzorczej Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie witając wszystkich przedstawicieli, członków Rady Nadzorczej, Zarząd oraz zaproszonych gości.

Zebraniu Przewodniczył p. Adam Śpigiel, natomiast Sekretarzem została p. Anna Tokarek. Na ogólną liczbę 50 Przedstawicieli w Zebraniu uczestniczyło 32 Przedstawicieli Banku. Obrady przebiegały, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.

Podczas Zebrania Przedstawicieli zatwierdzono jednomyślnie roczne sprawozdania: Rady Nadzorczej, Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdanie finansowe. Udzielono absolutorium Zarządowi Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie, w składzie: Marian Fita – Prezes Zarządu, Tomasz Klimecki – Wiceprezes Zarządu, Katarzyna Lasota-Furmańska – Wiceprezes Zarządu oraz Iwona Kopeć – Magda Wiceprezes Zarządu.

Wypracowany w roku 2019 zysk netto w kwocie 2 914 508,11 zł, Uchwałą Zebrania Przedstawicieli, przeznaczono na zwiększenie funduszy własnych, co jest bardzo istotne
w sytuacji tak zmiennego otoczenia ekonomicznego, pozwoli na dalsze bezpieczne prowadzenie działalności Banku.

            Suma bilansowa w porównaniu do roku 2018 zwiększyła się o 83 mln zł i na koniec 2019 roku zamknęła się kwotą 902 mln. zł. Portfel kredytowy osiągnął poziom 438 mln zł, a stan depozytów 830 mln zł. Liczba członków na koniec 2019 roku wyniosła 9 628 osób.

            Miłym akceptem były podziękowania skierowane do Pani Danuty Bartos Dyrektor SGB-Banku S.A. Oddział w Sieradzu, z okazji przejścia na zasłużoną emeryturę. Zarząd Banku podziękował Pani Bartos za bardzo dobrą, wieloletnią współpracę. Życzył wszelkiej pomyślności oraz zdrowia, a także realizowania własnych pasji i zainteresowań w nowym, niezwykle ważnym rozdziale życia.

Zarząd Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie wyraża serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom za udział w Zebraniu.

Galeria

IMG 20200709 101153IMG 20200709 101936IMG 20200709 104737IMG 20200709 120853

Bankomaty bezprowizyjne

Skorzystaj z bezprowizyjnych bankomatów SGB  w całej Polsce.

Wyszukaj na mapie lokalizację bankomatów w Twojej okolicy.


Przekazy zagraniczne

Otrzymywanie przekazów z zagranicy odbywa się dzięki podaniu w treści zlecenia:
BIC/SWIFT GBWCPLPP oraz numeru Państwa rachunku w systemie IBAN. Przed numerem rachunku dodajemy dwie litery: PL

Kontakt

Centrala banku
Rejonowy Bank Spółdzielczy
w Lututowie,  98-360 Lututów,
ul.Klonowska 2
tel. 43 871 40 23,
tel. 43 871 49 90
godz. otwarcia: pn.-pt. 7.45-16.00

email: rbslututow@pro.onet.pl