Zapoznaj się z atrakcyjną ofertą jaką nasz Bank kieruje dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.
Poznaj warunki atrakcyjnej oferty na produkty i usługi finansowe dla osób prowadzących gospodarstwa rolne i działalność rolniczą.
Dla przedsiębiorców przygotowaliśmy specjalne warunki ofert na produkty i usługi finansowe. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

logo KIR RGB

KIR jest instytucją infrastruktury polskiego sektora bankowego, która pełniąc kluczową rolę w obszarze rozliczeń międzybankowych, jest odpowiedzialna za bezpieczny i prawidłowy ich przebieg oraz za niezawodną elektroniczną wymianę informacji w tym obszarze. Misją KIR jest świadczenie bezpiecznych i innowacyjnych usług w zakresie rozliczania płatności.

KIR powstał w 1992 r. z inicjatywy Związku Banków Polskich, 16 największych banków oraz Narodowego Banku Polskiego. Celem KIR jest zapewnienie najwyższej jakości bezpiecznych usług rozliczeniowych oraz wspieranie tworzenia nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki. Usługi rozliczeniowe realizowane są za pośrednictwem profesjonalnych, elektronicznych systemów rozliczeniowych:

  • Elixir – system rozliczeń międzybankowych w złotych, który od 1994 roku umożliwia sprawną i bezpieczną realizację przelewów i poleceń zapłaty. Jest to system kluczowy dla sprawnego funkcjonowania polskiego sektora bankowego. Każdego dnia roboczego w systemie Elixir odbywają się trzy sesje rozliczeniowe, dzięki czemu klienci mogą przekazywać środki pomiędzy rachunkami w różnych bankach w ciągu zaledwie kilku godzin.
  • Euro Elixir – system rozliczeń międzybankowych w euro, umożliwiający rozliczanie płatności w relacjach krajowych i transgranicznych. Jest w pełni dostosowany do standardów unijnych i funkcjonuje w ramach zintegrowanej infrastruktury Jednolitego Obszaru Płatności w Euro (SEPA). Euro Elixir pozwala na realizację płatności w euro tego samego dnia niezależnie od tego, czy płatność jest krajowa czy transgraniczna.
  • Express Elixir – pierwszy w Polsce i drugi w Europie system rozliczeń płatności natychmiastowych. Umożliwia realizację przelewów międzybankowych w czasie liczonym w sekundach, w trybie 24 godz. na dobę i 365 dni w roku. Express Elixir pozwala na obsługę płatności mobilnych, w tym przelewów na numer telefonu.

Obok udostępniania systemów rozliczeniowych dla banków KIR oferuje również usługi wspierające różne instytucje finansowe w bardziej efektywnej i sprawnej wymianie informacji pomiędzy nimi. W tym celu uruchomiona została usługa Ognivo. Obecnie z tego rozwiązania korzystają: banki, centrala i oddziały ZUS, Poczta Polska, urzędy skarbowe, izby celne, urzędy miast oraz komornicy sądowi. Ognivo umożliwia tym instytucjom szybką i bezpieczną elektroniczną wymianę informacji, która wcześniej odbywała się w formie papierowej. Dzięki Ognivo możliwe jest m.in. przekazywanie zapytań do banków o istnienie rachunków, przenoszenie rachunków klienta pomiędzy bankami oraz obsługa zgód i odwołań poleceń zapłaty.

W ramach strategii rozwoju usług w zakresie rozliczania płatności dla sektora bankowego i finansowego KIR opracował oraz wdrożył system płatności kartowych Inkart. Usługi w zakresie rozliczania krajowych transakcji kartowych, świadczone w oparciu o nowy system, są skierowane do wydawców kart płatniczych i agentów rozliczeniowych działających na polskim rynku i obejmują transakcje realizowane w punktach usługowo-handlowych, bankomatach oraz innych urządzeniach zlokalizowanych w Polsce.

KIR jest akredytowanym partnerem SWIFT w Polsce. SWIFT Service Bureau oferuje dostęp do globalnej sieci SWIFTNet, która umożliwia realizację międzynarodowych operacji finansowych, a także zapewniamy wsparcie techniczne w zakresie infrastruktury dostępowej użytkowników SWIFT w Polsce. W ofercie KIR znajdują się także rozwiązania mające na celu wspieranie rozwoju rynku płatności bezgotówkowych w Polsce, m.in.:

  • Paybynet – system gwarantowanych, bezpośrednich i szybkich płatności internetowych. To pierwsze tego typu rozwiązanie w Polsce, które umożliwia dokonywanie płatności za e-zakupy bezpośrednio pomiędzy klientem banku a odbiorcą – sklepem internetowym lub e-urzędem. System zintegrowany jest z elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
  • Invoobill – usługa umożliwiająca szybkie i wygodne elektroniczne prezentowanie i opłacanie rachunków oraz faktur przy wykorzystaniu kanałów bankowości elektronicznej.

KIR świadczy też usługi związane z podpisem elektronicznym Szafir. Od 1994 r. jest kwalifikowanym podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne w zakresie wydawania certyfikatów kwalifikowanych oraz znaczników czasu.

Więcej informacji na www.kir.pl

Bankomaty bezprowizyjne

Skorzystaj z bezprowizyjnych bankomatów SGB  w całej Polsce.

Wyszukaj na mapie lokalizację bankomatów w Twojej okolicy.


Przekazy zagraniczne

Otrzymywanie przekazów z zagranicy odbywa się dzięki podaniu w treści zlecenia:
BIC/SWIFT GBWCPLPP oraz numeru Państwa rachunku w systemie IBAN. Przed numerem rachunku dodajemy dwie litery: PL

Kontakt

Centrala banku
Rejonowy Bank Spółdzielczy
w Lututowie,  98-360 Lututów,
ul.Klonowska 2
tel. 43 871 40 23,
tel. 43 871 49 90
godz. otwarcia: pn.-pt. 7.45-16.00

email: rbslututow@pro.onet.pl